We zijn Klimaat Neutraal geworden

Op 11 november 2020 hebben wij het certificaat ontvangen van de Climate Neutral Foundation. Wij voldoen aan de gestelde eisen voor het gouden “klimaat neutraal certificaat”.

Wilt u meer weten? Ga naar klimaatgerust.nl