Het Hoogeland kan terug kijken op een rijke geschiedenis.

1824 - 1888

Het Hoogeland, een stuk grond met een hofstede, gelegen aan het eind van de Maliebaan bij de Biltstraat, was tot 1824 eigendom van de stad Utrecht.

In dat jaar verwierf Willem Eliza Ram de hofstede en landerijen op een openbare veiling voor ƒ 13/340. Ram had toestemming nodig van de Minister van Oorlog om te bouwen op het Hoogeland: het terrein lag binnen de 'verboden kringen' rond Fort de Bilt, dat deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

tekening uit 1830 van het Hoogeland
Het Hoogeland, anonieme tekening uit ca. 1830 (Het Utrechts Archief)
wist je dat het hoogeland zijn naam heeft gekregen door de hogere ligging van de landerijen tussen twee armen van de oude vecht?
1891 - 1918
oude foto museum Hoogeland
Het museum Hoogeland, ca. 1910

Op 16 april 1888 verkochten Jan Karel en Albert Jan Ram het Hoogeland aan de gemeente Utrecht.

Op 25 april 1889 besloot de gemeenteraad het Hoogeland in te richten als Stedelijk Museum. Tot die tijd was de collectie oudheden van de stad in het stadhuis gehuisvest geweest.

1919 - 1951

Op 20 januari 1961 besloot het Utrechts gemeentebestuur het Centraal Museum te stichten.

Staatsbosbeheer nam het Hoogeland in gebruik als kantoor, maar handhaafde ook de museumfunctie die het pand nu sinds ruim vijfentwintig jaar had. Op 16 november 1916 werd het Museum van der Staatsboschbeheer geopend.

oude foto museum Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer-museum, 1935 (H.J.M. Valks / HUA)
1977 - 1995
kamer begane grond Hoogeland
Kantoor met afgebikte bogen, 2017 (Arjan den Boer)

Met het vertrek van Staatsbosbeheer in 1977 brak een onzekere periode aan. Het Hoogeland was volkomen uitgewoond.

In de jaren tachtig wisselden verhuur en leegstand elkaar af. De verkoop door de gemeente aan de projectontwikkelaar Amsterdam City Properties, in 1992, bracht een definitieve bestemming niet dichterbij.

Ook buurtbewoners toonden zich nogal geschrokken, toen zij met het veelkleurige ontwerp werden geconfronteerd.
Nadat deze waren vertrokken vonden kleinere bedrijven hun plek in Het Hoogeland. Bij deze laatste invulling van de huisvesting is gekeken naar een leuke mix van mensen en capaciteiten. Onze filosofie hierbij is dat mensen die hier hun bedrijf uitoefenen dat in een goede sfeer kunnen doen en dat de randvoorwaarden zeer goed zijn.