voorgevel Hoogeland
Prominent aan het eind van de Biltstraat. Het Hoogeland, geheel in neoclassicistische stijl.
Het Hoogeland kan terugzien op een interessante geschiedenis. In de tijd zijn vier perioden te onderscheiden. De eerste is die van woning van de familie Ram. Het Hoogeland werd in 1824 als woonhuis gebouwd. Eind negentiende eeuw werd het pand vergroot en uitgebreid met de twee vleugels en werd het Hogelandse Park aangelegd. Tot 1919 was het als museum in gebruik. Toen het museum naar de binnenstad verhuisde, gebruikte Staatsbosbeheer het gebouw van 1919 tot 1977 en zorgde ervoor dat rond 1932 de tweede verdieping werd gerealiseerd. In 1993 begon de vierde periode, de periode van kantoorgebruik.
Het Hoogeland kan terugzien op een interessante geschiedenis. In de tijd zijn vier perioden te onderscheiden. De eerste is die van woning van de familie Ram. Het Hoogeland werd in 1824 als woonhuis gebouwd. Eind negentiende eeuw werd het pand vergroot en uitgebreid met de twee vleugels en werd het Hogelandse Park aangelegd. Tot 1919 was het als museum in gebruik. Toen het museum naar de binnenstad verhuisde, gebruikte Staatsbosbeheer het gebouw van 1919 tot 1977 en zorgde ervoor dat rond 1932 de tweede verdieping werd gerealiseerd. In 1993 begon de vierde periode, de periode van kantoorgebruik.

De eerste 5 a 10 jaren hebben er een middelgroot architectenbureau en een klein advocatenkantoor hun medewerkers gehuisvest. Nadat deze waren vertrokken vonden kleinere bedrijven hun plek in Het Hoogeland.
Bij deze laatste invulling van de huisvesting is gekeken naar een leuke mix van mensen en capaciteiten. Mijn filosofie hierbij is dat mensen die hier hun bedrijf uitoefenen dat in een goede sfeer kunnen doen en dat de randvoorwaarden zeer goed zijn.

Het Hoogeland is voor mij de herberg waarin ik blijf zoeken naar een maximale verblijfskwaliteit.

Jan van Overhagen