Ecomatters is vertrokken


Intussen is Ecomatters vertrokken uit het Hoogeland. Zij laten de kamers 2.3, 2.4 en 2.7 achter. Kamer 2.7 is reeds betrokken door MV Corp. De kamers 2.3 en 2.4 zullen vanaf 1 maart 2023 in gebruik worden genomen door een tweetal nieuwe huurders: New Skills BV en Nieuwenhuijsen Financial Advisory.